Tanulmányok

Teológia szociáletika szakirányú MA-képzésre készült tanulmányok:

Jézus a Koránban: Jézus az iszlámban – házidolgozat

Szociáletika szakanyag: Hintergrundartikel – az evangélikus szociáletika háttere

AGAPE nyilatkozat (a protestáns alternatív globalizáció) kapcsán írt dolgozat:Föld és sáfárkodás – házidolgozat

Cursillo – mint a felnőttképzés és a lelkiségi mozgalom hatékony találkozásáról író dolgozat:házidolgozat Fábry Szabolcs EHE MA II évf

Magyarország Alaptörvénye és a keresztyénség kapcsán írt dolgozat: Mennyire lehet egy társadalom keresztyén

Technika etikája tanulmány: Elemzés

Dogmatika tanulmány: Régi idők felizzó parazsa – dogmatikatanulmány

Keresztyén szociológia-tanulmány: Krisztus és a kultúra paradoxonja

Hermeneutikai dolgozat: Hermeneutikai kör egymásbakapaszkodó elemei – Házidolgozat

Hozzászólás nem engedélyezett.